سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد خادم – استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

مقاله حاضر نتیجه بررسی تئوری شروع انفجار در مخلوطهای سوخت- هوای غیر همگن می باشد. هدف اصلی ارائه یک مدل ریاضی جهت پیشگویی شروع انفجار در این مخلوطها می باشد. مسائلی از قبیل: تبخیر، خرد شدن (atomization) و احتراق ، فاکتورهای کلیدی برای ارزیابی تاخیر اشتعال در مخلوطهای غیر همگن و اثرات غیر تعادلی در اتمیزه شدن قطرات و انتقال فاز بشمار می آیند. شروع احتراق در مخلوطهای غیر همگن می تواند به دو روش انجام گیرد: یکی توسط یک موج ضربه قوی و دیگری توسط یک جرقه. در مقاله حاضر روش اول مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی صحت نتایج حاصله از مدل عددی، مقادیر تجربی سرعت موج ضربه چاپمن-ژوگوئه(Chapman-Jouguet) برای سوخت اکتان و برای نسبت هم ارزی مختلف با مقادیر بدست آمده از مدل حاضر مقایسه شده که تطابق خوبی را نشان می دهد.