سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک عباسی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین صبحیه – استادیار و مدیر گروه رشته مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شروع زودهنگام اجرای پروژه های عمرانی قبل از رسیدن مرحلة طراحی در حد قابل قبول، یکی از مسائل مبتلا به پروژه های عمرانی است . اتخاذ این رویکرد به هر دلیل، تبعاتی بردستیابی به اهداف پروژه ها خواهد داشت . این مقاله سعی بر آن دارد که به بررسی دلایل این رویکرد، تبعات مثبت و منفی آن و ارائه راهکارهای کاهش تبعات منفی آن بپردازد و به جای شروع زودهنگام، یک شروع منطقی و بموقع در پروژه ها را توصیه کند . معضل بزرگی که در نظام سنتی اجرای پروژه های عمرانی وجود دارد، عدم یکپارچگی بین مراحل طراحی و اجرای پروژه است که باعث اتلاف بیش از اندازه سرمایه های ملی کشور می شود . مدیریت یکپارچگی پروژه بویژه در رابطه با همپوشانی مراحل مختلف پروژه، بخشی از دانش مدیریت پروژه است که در صورت رعایت،
در کاهش زمان و هزینة پروژه تأثیرگذار خواهد بود . همپوشانی مناسب بین مراحل پروژه، خصوصاً بین دومرحله طراحی و اجرا ، به همراه رعایت استراتژی مناسب در قرارداد پروژه، از جمله عوامل مهم، در کاهش زمان و هزینة است . نهایتأ، این مقاله به ذکر عوامل مؤثر در افزایش همپوشانی بین مراحل طراحی و اجرای پروژه بدون افزایش ریسک غیر قابل قبول می پردازد .