سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا انصاری – کارشناس مسئول مدیریت آبخیزداری سازمان جهادسازندگی استان فارس

چکیده:

روند تخریب و هدر رفت آب در ایران که از نظر اقلیمی دارای شرایط حساس و آسیب پذیری می باشد بسیار نگران کننده است. عملکرد گذشته دستگاه های مربوطه در بخش آب و خاک عمدتا بیانگر عدم موفقیت آنها در کند یا متوقف کردن این روند تخریبی است. علت آن نیز در عدم شناخت ریشه تاریخی تخریب حوزه ها آبخیز می باشد. طرح ها و پروژه های انجام شده یا در دست اجرا همگی به معلولهای تخریبرداخته و علت را یا نادیده گرفت و یا کم رنگ به آن برخوردی کم رنگ نموده اند لذا از سال ۱۳۷۳ با جمعبندی عملکردهای گذشته در بخش آب و خاک در مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد سازندگی استان فارس طرح مدیرتی هماهنگ حوزه های آبخیز تحت عنوان شرکتهای تعاونی چند منظوره آبخیزداران شروع و از سال ۱۳۷۵ به مرحله اجرا گذاشته و عملکرد دو ساله آن بیانگر تاثیرگذاری عمیق در حل مشکلات کلیدی حوزه های آبخیز می باشد.