سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی سوفسطائی –

چکیده:

در این مقاله به معرفی و شرح شرکتهای خدمات انرژی می پردازیم. بررسی انواع این شرکتها، خدمات قابل ارئه و انواع قراردادهای قابل انعقاد با این موسسات از دیگر موضوعاتی است که در این
مقاله به آنها پرداخته می شود. از آنجائیکه آینده انرژی های جایگزین و تجدیدپذیر مبهم می باشد و نیز صرفه جوئی در مصرف انرژی امری اجتناب ناپذیر است نتایج حاصل از این مقاله که در برگیرنده
راهکارهای تشکیل چنین شرکتهایی است می تواند نقش بسزایی در معطوف کردن نظر متخصصین و متولیان بخش انرژی کشور در حمایت و ایجاد شرکتهای سرویس انرژی داشته باشد.