سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحمان مهدیانی خطبه سرا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
صالح آچاک – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

شرکتهای کوچک و متوسط فناوری ) ۱ ( SMEs در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن کار آفرینی نقش بسیار موثری دارند . توسعه این شرکتها در گرو ایجاد زیر ساختهای لازم برای کاهش خطر پذیری آنها در دوران رشد فعالیت خود میباشد . این شرکتهای کوچک فاقد توانایی جذب تکنولوژی از مؤسسات ملی تکنولوژی هستند و به انواع گوناگون مکانیزمهای حمایت از فناوری نیازمندند . برای پاسخ به این نیازمندیها، مؤسسات تحقیق و تکنولوژی ۲ از راه مشاوره، برنامه های ارتقاء آگاهی و پروژه های انتقال تکنولوژی، شرکت های کوچک و متوسط را پشتیبانی می کنند .
در این مقاله، پس از تعریف شرکتهای کوچک و متوسط، به تاثیر مؤسسات تحقیق و تکنولوژی در فرآیند نو آوری این گونه شرکتها پرداخته شده است .
از آنجایی که شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان منبعی برای اشتغالزایی معرفی شده اند ارتباط بین فعالیتهای مربوط به صادرات و اشتغال زایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است .