سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل حیدری نژاد – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
علی یزدیان – دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه صف آرا – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
نسرین دسترنج ممقانی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد تمامی کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه نقش مهم و حیاتی دارند و برای اینکه بتوانند در رقابت جهانی از مزایای فناوری اطلاعات بهره ببرند باید در ای زمینه بدرستی عمل کنند. تجارت الکترونیکی می تواند در زمینه های مختلف از جمله کاهش هزینه معاملات و در یافت سریع اطلاعات به این شرکت ها کمک نماید.
شرکتهای کوچک و متوسط برای استفاده از تجارت الکترونیکی با محدودیتهای مواجه می باشند در مقاله حاضر پس از معرفی شرکتهای کوچک و متوسط، چالشهای آنها در استفاده از تجارت الکترونیکی بررسی می شود.