سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

آرش آلوش – دانشگاه علوم و فنون مازندران،MBA
مهدی آلوش – پزشک، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
طلیعه طریقتی – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران
سیدمحمد سرمد فاطمی نسب – دانشگاه علوم و فنون مازندران،MBA

چکیده:

انواع شرکت های مجازی عبارتند از شرکت مجازی برآوردکننده، شرکت مجازی طراح، شرکت مجازی عملیاتی، شرکت مجازی خدماتی . ۱ یک شرکت مجازی خدماتی یک موجودیت تجاری موقت است که از اجتماع مشارکت کنندگان شبکه برای تهیه خدمات پس از فروش به یک مشتری تاسیس می یابد . هر مشارکت کننده موجودیت مستقلی است که با قابلیت ها و ظرفیت های خودش تجهیز یافته است، و انجام مسئولیت کار تخصیص یافته را برعهده می گیرد . در یک شبکه خدماتی و شرکت مجازی خدماتی آن می توان ۷ نقش را از یکدیگر متمایز نمود، ۶ نقش فعال هستند و ۱ نقش کمکی است . نقش های فعال عبارتند از مشتری، آغازگر شبکه یا پروژه، مشارکت کننده، هیات پروژه، هیات شبکه و تیم ارزیابی . خدمات شرکت مجازی خدماتی بر اساس روابط میان مشتری و تولیدکننده یا مشارکت کننده خدماتی می توانند در ۴ گروه طبقه بندی شوند : حمایت عمومی، حمایت از خود، حمایت از راه دور و حمایت روی سایت .