سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدباقر لشگری – کارشناس ارشد مهندسی خوردگی امور نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی

چکیده:

انتخاب مصالح را می توان اغلب در زمرة هزینه های کلان صرف شده نگریست، بکار بستن اقدامات تخفیف دهنده خوردگی نشانه اثر بخشی بسیار زیاد و توانایی راه حلهای عملیاتی است . تاثیر این عمل آوری ها با ارزیابی کوپن های خوردگی و یا از طریق مقایسه وضعیت مشاهده شده در هنگام بازرسی های تعمیراتی با وضعیت قبلی بررسی می گردد . هنگامیکه درهم ریختگی فرآیند بحرانی رخ می دهد اداره کنندة فرآیند ممکن است در معرض ریسک های پیش بینی نشده به سبب کاهش میزان یکپارچگی ساختمانی یا بعنوان نتیجه ای فاجعه آمیز از خوردگی موضعی یا حفره ای شدن قرار بگیرد . از طریق این سیستم فنی چند منظوره الکتروشیمیایی برای پایش خوردگی، گرداننده قادر به بازنگری وضعیت خوردگی در هر لحظه و تلفیق آن با داده های فرآیندی بطور پیوسته به روشی ساده و موثر خواهد بود . با استفاده از یک سیستم باز کامپیوتری ما قادر خواهیم شد داده های زمان وقوع حین کار را بهمراه داده های ناپیوسته بجای استفادهانحصاری برای گزارش کردن مسائلی که رخ می دهند به اطلاعات مورد نیاز جهت کنترل بیشتر تبدیلنمائیم .