مقاله شش سيگماي ناب، انگشتي بر نبض مراقبت بهداشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۹۴ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: شش سيگماي ناب، انگشتي بر نبض مراقبت بهداشتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت مراقبت هاي بهداشتي
مقاله شاخص هاي بهداشت و تندرستي
مقاله اصلاح فرايند
مقاله ارزيابي نتايج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سمناني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازمان هاي مراقبت بهداشتي، با به کار گيري شش سيگما، فعاليت هاي خود را آغاز کرده اند. صعوبت استفاده از شاخص هاي بهداشتي، به منظور مقايسه معني دار کفايت ارايه کنندگان مراقبت بهداشتي با يکديگر، منجر به افزايش تمرکز بر پايش مستمر داده ها يا به کار گيري اطلاعات مربوط به وقايع خطامند پزشکي، به عنوان شاخص اندازه گيري کيفيت گرديد، اين همان چيزي است که لازمه اجراي شش سيگما مي باشد.
 انرژي مرکب به دست آمده از جاي دادن روش هاي ناب در رويکرد شش سيگما، مي تواند نتايج بسيار مهم تري را نسبت به اجراي منفرد هر يک فراهم آورد؛ به طوري که فرايندهاي کند به چالش خوانده مي شوند و جاي خود را به جريان هاي کاري چابک تر مي دهند. به علاوه، داده هاي گردآوري شده در خلال اجراي دو روش ناب، در مشخص کردن بالاترين قدرت اثر فرصت هاي شش سيگما کمک کننده است. در اثر اين پيوند، ساختاري بسيار موثر ايجاد مي شود که تحقق بهينه سازي را آسان تر مي کند.
سازمان هايي که تلفيقي از شش سيگما را با روش هاي ناب (Lean) استفاده مي کنند، در مرحله بهبود، بخشي که چهارمين مرحله از Define Measurement Analysis Improvement Control) يا (DMAIC است، گام آزمايش را به طور گسترده و جدي برداشته اند. در بخش آزمايش، گروه ها به ايجاد راه حل مي پردازند، آزمايشات تغيير ساز را به وجود مي آورند، از آزمايشات مي آموزند و تغيير را بهبود مي بخشند. سپس به آزمايش مجدد اقدام مي نمايند تا به تدريج بهترين راه حل را به دست آورند. وقتي راه حلي براي اجرا آماده شد به اين معني است که تحت تاثير آزمايشات تغيير بسياري قرار گرفته است و از اين رو شانس بزرگي براي پذيرش دارد. مرکز پزشکي نواحيCharlstone ، رويکرد شش سيگماي ناب را براي ارزيابي و بهبود ميزان عفونت هاي مواضع جراحي عروق و کولون به کار بسته است.