سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن هاشمی – کارشناس مهندسی صنایع – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

در توصیف و توضیح مسائل مربوط به۶ سخنان و نظرات بسیاری مطرح می شود. یکی از نقاطقوت۶ نسبت به بقیه متدولوژیهای کیفیت، اهمیت فراوانی است که به بحث هزینه و مسائل ریالی پروژه های بهبود داده می شود. که در دنیای رقابتی امروز می تواند یک نقط ه قوت باشد وهمچنین برای توضیح اکثر مدیران مؤسسات که بیشتر اهمیت را به مباحث ریالی و سود آوری پروژه ها می دهند این متدولوژی می تواند بسیار مفید باشد. در این مقاله سعی شده است که مباحثمدیریت مالی پروژه ها مورد بررسی قرار گیرد در ابتدا قبل از هر کاری به تعریف مختصری از حد سود آوری می پردازیم که کل متن حول این اصطلاح گردش می کند. حد سودآوری یا خط سود رقمی است که قابلیت سودآوری مؤسسه را در صورتحساب درآمد نشان می دهد. بعد از این تعریف مختصر، مطلب را ادامه می دهیم.رضایت مشتریان از خدمت یا کالا باعث بازگشت و خرید مجدد آنها است که باعث تشویق و دلگرمی تولید کننده ها می شود.همان اتفاقی که در بین خانواده ها یا دوستان در مورد تبلیغ یک خدمت یاکالا می گردد. و این رأی مشتریان است که اهمیت دارد نه رأی کمیته های داوری اعطای جوایز. در محیط تجاری رقابت آمیز امروز ابتکار و خلاقیت بایستی در جهت اقتصادی خود را نشان دهد نه فقط به صورت گواهینامه ها یا جوایز مختلف روی دیوار مؤسسات. به نظر پیتردراکر سوددهی توضیح علت یا منطق رفتار تجاری و تصمیمات تجاری نیست بلکه این سنگ محک و اعتبار آن است که اهمیت دارد و به حساب می آید. این آزمون را زمانی به کار می گیریم که مزایای ابتکارات کیفی در یک مفهو م وسیع گسترده اقتصادی آن مورد نظر بوده است.