سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مریم حبیب پور – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

در صحنه تجارت کنونی شرکتهایی در میدان رقابت باقی خواهند ماند که بتوانند انتظارات مشتریان خود را پاسخ داده و حتی محصولات یا خدماتی فراتر از انتظارات مشتریان ارائه دهند ارایه محصولات بدون نقص پیش بینی های درست و اهداف استراتژیک مناسب و قابل دسترسی عواملی ه ستند که سازمان ها را در پیمودن موفقیت امیز این مسیر یاری می نمایند ولیکن طی کردن این مسیر بدون ابزار مناسب بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است شش سیگما در دهه ۸۰ معرفی شد و به تدریج توسعه یافت. بگونه ای که امروزه بعنوان ابزاری قدرتمنددر کنار سایر روشهای مدیریتی بوسیله شرکتهایی که می خواهند در حاشیه امن رقابت باقی بمانند بکار گرفته می شود رضایت مشتریان و بهبود آن بایستی بالاترین اولویت را در کسب و کار داشته باشد شش سیگما جنبه ای از کسب و کار است که پاسخ نیازهای مشتریان را با کیفیت بالا از طریق فرایندهایی عاری از خطا میدهد این مقاله گذری بر مفاهیم شش سیگما دارد دراین مقاله به تاریخچه شش سیگما، دیدگاه صاحب نظران و برخی موسسات درباره شش سیگما، تعریف و مفهوم شش سیگما، مسیر اجرایی و تاکتیکهای شش سیگما اعضا کمیته اجرایی آن و اشنایی با شرکتهای بزرگی چون GE MOTOROLA, HONEYWELL که موفقیتهایی با اجرای شش سیگما بدست اورده اند اشاره ای خواهیم داشت.