مقاله شش نكته درباره قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در سفينه از صفحه ۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: شش نكته درباره قرآن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمال قرآن
مقاله علوم قرآن
مقاله اخبار غيبي
مقاله عبوديت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخبار از غيب در قرآن، دليل آن است كه قرآن كلام خداست. اين اخبار شامل: خبرهاي علمي، خبرهايي از آينده، خبرهاي پوشيده كنوني و خبر دادن از احوال حاكمان است. نيمي از سوره حمد، عز ربوبيت و نيمي ديگر از آن، ذل عبوديت را بيان مي كند و اين دو، مقصد و هدف اصلي قرآن است. قرآن كمال الكل في الكل و هدايت براي اهل تقواست و از وجوه كماليه قرآن اش، بيان همه چيز در همه چيز، هادي بودن براي اهل تقوا، سخن گفتن با تمام مخاطبان در تمام لحظات و حالات عمر، جمع الجمع بودن در عين فرق الفرق بودن و وجود حروف مقطعه در آن است. قرآن را بايد پيروي كرد؛ چون كلام حق تعالي است و اين مطلب به استناد آيات و روايات، به دست مي آيد.