سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود کریمی – عضو هیات مدیره و گروه های تخصصی مهندسی ارزش و TRIZ و دارای مدرک AVS
سیده نونا میرخانی – عضو گروه تخصصی TRIZ موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران

چکیده:

پروژه ها به دلایل مختلفی دچار مساله و مشکل می شوند. طبق آمارهای رسمی و غیررسمی، بسیاری از پروژه های داخل کشور با تاخیرهایی حتی بیش از مدت پیشب ینی شده برای انجام کل پروژه، همراه می شوند و از طرفی دیگر، بسیاری از محصولات تولیدی ما نیز توان رقابت با رقبای خارجی خود را ندارند. بخشی از دلایل تاخیر اشاره شده در مورد پروژه ها، به درون سازمان پروژه و بخش عمدها ی نیز به شرایط بیرونی آن برمی گردند. کمبود منابع مالی یکی از مهمت رین این دلایل+AF8 است. چنین مشکلات کلانی، نیاز به کسب دانش و توانمندی در بکارگیری ظرفیت های تفکر خلاق و نوآوری را دوچندان پرنگ مین ماید. مهندسی ارزش متدولوژی ساده و بسیار قدرتمندی است که طی بیش از ۶ دهه ى اخیر، در کاهش هزینه ى بسیاری از پروژه ها موفق عمل کرده است. گزارش ها گواه آن است که به ازای هر ۱ دلار هزینه، برای مهندسی ارزش، چند ده برابر، کاهش هزینه ى پروژه محاسبه شده است. در عربستان این نسبت ۱ به ۴۰۰ است و در موارد متعدد انجام مهندسی ارزش در پروژه های داخلی، این نسبت به ۱ به ۱۰۰۰ نیز رسیده است. به طور متوسط ۳۰ درصد صرفه جویی از انجام هر مورد مطالعه ى گزارش شده است. قصد بر این است که در مقاله ى حاضر «؟ چگونه » و «؟ چه کسی » ،«؟ کجا » ،«؟ چه زمانی » ،«؟ چرا » ،«؟ چیست » به ۶ پرسش اساسی و معروف ۵) در خصوص انجام مهندسی ارزش پاسخ داده شود. این ۶ پرسش در W&1H Questions) تکنیک های گوناگون به کار گرفته می شوند تا ابعاد مختلف یک موضوع را به مخاطب بشناسانند و در عین حال، خود از تکنیک های ساده حل مساله به شمار میآ یند.