مقاله شعر به روايت شاعران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: شعر به روايت شاعران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه ادبي
مقاله نقد شعر
مقاله نقد ذوقي
مقاله بيان هنري
مقاله ديدگاه شاعران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مازندراني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديدگاه هايي که شاعران بزرگ و صاحب سبک در باب شعر و عناصر دربرگيرنده آن در لايه هايي از سروده هاي خويش آورده اند، گاه نکته هاي بسيار باارزشي را درباره شعر و چيستي آن بيان مي کند که اغلب منتقدان ادبي از آن ناآگاهند. اين ديدگاه هاي نقادانه و گاه شبه فلسفي که اغلب با بياني هنري و برخاسته از زمينه هاي شهودي مطرح شده، به لحاظ کمي به اختصار و درون تصوير يا بياني کوتاه و غيرمستقيم آشکار شده است. نکته اينکه با استخراج و نقد و تحليل اين نظريات مي توان به انديشه هاي باارزشي در باب شعر دست يافت که مانند آن ها گاهي در سخنان نظريه پردازان ادبي نيز آمده است و مي توان برتري و پيشي گرفتن شاعران را در نقد تجربه مندانه شعر نماياند.
 بررسي و طبقه بندي و تحليل نگاه ها و ديدگاه هاي شاعران در باب شعر تا حدي درخور توجه است که مي تواند شاخه اي مستقل در تاريخ نقد ادبي در حوزه ادبيات فارسي را به خود اختصاص دهد و معيارهاي سنتي در موازين بررسي سبک هاي شعري را دگرگون سازد.