مقاله شعر خاقاني و جلوه اسطوره خورشيد در آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۶۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: شعر خاقاني و جلوه اسطوره خورشيد در آن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاقاني
مقاله اسطوره
مقاله ميترا. خورشيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي پور فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آيين مهري ابتدا در ايران ظهور كرد و سپس در آسياي صغير، سوريه و بين النهرين انتشار يافت. اين آيين در طول زمان محو گرديد و تنها جنبه تقدس آن در قالبي نمادين و اسطوره اي باقي ماند.
خاقاني -شاعر مشهور قرن ششم- به سبب آن كه مادرش نسطوري بود و هم به سبب آنكه ظاهرا در تاريخ ملل و مذاهب تبحري داشت، بيشتر از ساير شعراي فارسي زبان از آيين مسيح و عقايد نصاري (كه متاثر از آيين ميتراييسم بود) در شعر خويش ياد كرده و تركيبات و تشبيهات مربوط به اين آيين را به فراواني در شعر خويش آورده و بدين لحاظ اشعار او قابل تامل است.
شواهد نشان مي دهد كه آيين مهر و مسيحيت در اساس بسيار به هم شبيه هستند آنگونه كه برخي از محققان بر اين باورند كه ميتراييسم تاثير بسياري بر مسيحيت داشته است از سوي ديگر «تاثير عقايد نجومي در دين مهري بارز است و به موقعيت خورشيد در مقابل ستارگان وقع خاص نهاده مي شد» (ورمازرن، ۱۳۴۵: ۱۰۵). همين امر سبب شد اشعار خاقاني را -كه هر دو ويژگي را داراست- از ديدگاه اين كهن باور بشري به روش تحليلي مورد بررسي قرار دهيم.