مقاله شعر در کرانه هاي جنوبي خليج فارس «کشور امارات» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: شعر در کرانه هاي جنوبي خليج فارس «کشور امارات»
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امارات
مقاله ادبيات
مقاله شعر نبطي
مقاله شعر فصيح
مقاله قصيده
مقاله شکل
مقاله محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمن سيدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قلمرو شعر و شاعري در کشور امارات بسيار گسترده و پهناور است. شعر نه تنها در اين کشور بلکه در ديگر کشورهاي عرب زبان به دو گونه نبطي (عاميانه) و فصيح تقسيم مي گردد. هم اکنون در کشور امارات گروه هاي مختلف مردم به ادبيات، مخصوصا به دو گونه شعر مذکور توجه بسيار دارند و روزنامه ها و مجله هايي بسيار به بررسي و نقد شعر شاعران اين کشور مي پردازند. به دليل توجه گروه فرهيخته و باسواد کشور امارات به شعر فصيح، آنچه در اين گفتار به آن خواهيم پرداخت، بررسي خط سير اين گونه شعر، از آغاز تاکنون در اين کشور است و خواننده در اين رهگذر با سه نسل: شاعران پيشاهنگ، شاعران مخضرم و شاعران جوان روبه رو مي گردد.