مقاله شعر در کرانه هاي جنوبي خليج فارس «کشور امارات» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: شعر در کرانه هاي جنوبي خليج فارس «کشور امارات»
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امارات
مقاله ادبيات
مقاله شعرنبطي
مقاله شعرفصيح
مقاله قصيده
مقاله قالب
مقاله درون مايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمن سيدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قلمرو شعر و شاعري درکشور امارات بسيار گسترده و پهناور است. شعر، نه تنها در اين کشور، بلکه در ديگر کشورهاي عرب زبان به دو گونه نبطي (عاميانه) و فصيح تقسيم مي گردد. هم اکنون در کشور امارات گروه هاي مختلف مردم به ادبيات، مخصوصا به دو گونه شعر مذکور توجه بسيار دارند و روزنامه ها و مجله هايي بسيار به بررسي و نقد شعر شاعران اين کشور مي پردازد. به دليل توجه ويژه گروه فرهيخته و ادب دوست کشور امارات به شعر فصيح، در اين گفتار به بررسي خط سير اين گونه شعر، در اين کشور از آغاز تا کنون پرداخته مي شود و خواننده در اين رهگذر با سه نسل: شاعران پيشاهنگ، شاعران مخضرم و شاعران جوان روبه رو مي گردد.