مقاله شعر رودکي جلوه گر باورهاي ديني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: شعر رودکي جلوه گر باورهاي ديني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودکي
مقاله ديوان
مقاله باورهاي ديني
مقاله ماورايي
مقاله غيرماورايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيامني بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازخواني اشعار ارزشمند رودکي، گامي موثر در آشنايي با لايه هاي ناپيداي انديشه اين شاعر بزرگ پارسي گوي و همعصران وي خواهد بود. تلاش در بازشناختن کهن باورهاي ديني ديوان او که بطرزي استادانه و با بياني در نهايت شيوايي در قالب ابياتي دلنشين آمده اند ما را ياري خواهد کرد تا آگاهي بيشتري از ميزان باورمندي جامعه زمان شاعر به دست آوريم. مراد از کهن باورها، اعتقاداتي است که در زمان وي بدون تغيير يا تحت تاثير دين اسلام با اندکي تفاوت، ماندگار شده اند. اين باورها را ميتوان در دو دسته ماورايي و غيرماورايي جاي داد بخش نخست شامل يادکرد قدسيان و پيام آوران الهي، کتب آسماني و اديان الهي خواهد بود ودر بخش ديگر زمانها و مکانهاي قدسي و رفتارهاي ديني مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در اين نوشتار به نقاط اشتراک برخي از باورهاي مورد نظر در ميان ساير اقوام و ملل نيز توجه شده است.