مقاله شعر منوچهر آتشي و جايگاه اسطوره در آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: شعر منوچهر آتشي و جايگاه اسطوره در آن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوره
مقاله تحليل
مقاله تفسير
مقاله آتشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالي عباس آباد يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسطوره ها، با اينکه مربوط به دوران باستان و متعلق به دوران کودکي نوع بشر هستند عناصر پويايي اند و هم چنان به حيات خود ادامه مي دهند. تمام نويسندگان و شاعران به نحوي از آن ها در شعر خود استفاده کرده اند. برخي روايت گر مستقيم آن در هنر خود بوده و برخي ديگر خلاقيتي در روايت آن ها به خرج داده و تحليل هاي امروزي و گاه جامعه شناسانه بر پاية آن ها کرده اند. آتشي از شاعران معاصري است که از عناصر اسطوره اي در شعر خود استفاده کرده و با تاکيد بر برخي از جنبه هاي خاص در بعضي از موارد تفسير جديدي از آن ها به دست داده است. در اين مقاله، جايگاه شخصيت هاي اسطوره هاي ايراني و تفسير تازه اي از آن در شعر آتشي، با روش تحليلي مورد مطالعه واقع شده است.