مقاله شعر پايداري افغانستان از کودتاي ماركسيستي تا جمهوري اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۳۴۱ تا ۳۶۸ منتشر شده است.
نام: شعر پايداري افغانستان از کودتاي ماركسيستي تا جمهوري اسلامي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افغانستان
مقاله شعر فارسي
مقاله جريان شناسي
مقاله شعر پايداري
مقاله شعر مهاجرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوبخت ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: چهرقاني برچلويي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کودتاي مارکسیستی و به دنبال آن ورود نيروهاي ارتش سرخ اتحاد جماهير شوروي به افغانستان، تحولات عميقي در همه شئون سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين کشور ايجاد کرد.
شعر افغانستان نيز پس از اين واقعه، تا روي کار آمدن دولت «حامد کرزي» از نظر صورت و مضمون دگرگوني هاي زيادي را پشت سر گذاشت.
اين مقاله به روش تاريخي-تحليلي مي کوشد، ضمن بررسي جريان هاي موثر شعري سه دهه پسين افغانستان، شعر پايداري اين کشور را-به عنوان جريان غالب-در حوزه هاي جغرافيايي و تاريخي گوناگون، مورد بررسي قرار دهد. مهمترين نتيجه اين پژوهش آن است كه جريان شعر پايداري افغانستان با آغاز مهاجرت شاعران به ساير نقاط جهان، متاثر از بافت سياسي، اجتماعي و زباني كشورهاي ميزبان، به جهش هاي كيفي متفاوتي دست يافته است. اين تاثير پذيري از ادبيات كشورهاي ميزبان، به تدريج جريان شعري داخل افغانستان را نيز تحت الشعاع قرار داده است.