مقاله شعور شهروندي (۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۵ تا ۹ منتشر شده است.
نام: شعور شهروندي (۱)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقه
مقاله مجتهد
مقاله تقليد
مقاله علم به خطا
مقاله عقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محلاتي محمدسروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تقليد از مجتهدان، يکي از مسايل ديني است که پايه و اساس عقلي دارد. از نظر خردمندان، در مسايلي که شهروندان، اطلاع و آگاهي کامل ندارند، بايد به افراد عالم و خبره مراجعه کرده و بر اساس آن عمل کنند، اما آيا تقليد بدان معني است که حتي اگر يقين به اشتباه خبره و متخصص حاصل شود، باز هم بايد نظر او را پذيرفت؟
بسياري از مقلدان چنين پنداري دارند و تقليد را در تخطئه عقل و فکر خود مي‌بينند، ولي فقهاي بزرگ شيعه که تقليد را در قلمرو تجويز عقل، جايز مي‌دانند، با اين برداشت مخالفند.
با قبول اين مبناي اصولي، اين امکان وجود دارد که گاه مقلدان، در فتوايي که از مرجع خود اخذ مي ‌کنند، دچار ترديد شده و حتي به دلايل خاصي آن را غير قابل قبول بدانند. در اين مجموعه، هفت علت براي چنين انکارهايي شمرده شده و در پايان نتيجه گرفته شده است که فقها بايد گرايش مقلدان را براي فهم عميق تر مسايل ديني جدي گرفته و حتي اعتراضات آنها را عالمانه تحمل کنند. اين گونه گرايش، نه تنها تهديدي براي فقه تلقي نمي ‌شود بلکه به فهم صحيح تر از فقه در اقشار مختلف کمک مي ‌کند و به عکس مقاومت در برابر آن، زمينه انزواي فقه را فراهم مي ‌آورد.