سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسرین حسین اهلی – کارشناسی ارشد انرژی، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجا

چکیده:

در این پژوهش تصفیه فاضلاب به روش شفاف‌سازی مکانیکی و شیمیایی (CMP) بررسی شده است. که این روش تصفیه (CMP) فاضلاب از طریق تولید نیمه‌هادی بزرگ بدست آمده است که مشخص‌کننده میزان جامدات معلق (SS)، میزان حجم کدورت (NTU)، میزان نیاز اکسیژن (COD) در ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر و غلظت مس ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر بود و رنگ آن شیری رنگ بود. تحقیقات و مطالعات نشان می‌دهد که می‌توان با شفاف‌سازی مکانیکی و شیمیایی (CMP) فاضلاب به روش الکتروکواگولاسیون غلظت مس و میزان (CO) و رنگ کدر فاضلاب را پایین آورد. جزئیات، رفتار و ویژگی‌های (CMP) فاضلاب در آزمایشات انجام گرفته شده نمودار گردید. عوامل مؤثر در اجرای الکتروکواگولاسیون و عملکرد سیستم توسط نمونه‌ای از زوج الکترود سنجیده شد. که میانگین اندازه ذرات اکسیدهای معلق ۱۰۰ نانومتر در ظرف آزمایش بود و اندازه ذرات ۱۲۰۶۸ نانومتر بود. نتایج آزمایشات بیان کرد که عملکرد زوج الکترود آلومینیوم و آهن نسبت به سایر زوج‌ الکترودها خوب و بهتر است. الکتروکواگولاسیون با زوج الکترود خوب و بهتر است. الکتروکواگولاسیون با زوج الکترود آلومینیوم و آهن در مدت کمتر از ۱۰۰ دقیقه توانایی حذف ۹۹ درصد مس، ۹۶/۵ درصد کدورت (NTU) را داشت و میزان (COD) منتشر شده پایین‌تر از ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر بود که با دبی استاندارد و متعارف کیفیت فاضلاب هدایت می‌شد و سیال خروجی قابلیت استفاده مجدد را داشت.