مقاله شكست ساختاري و آزمون فرضيه هاي انتظارات عقلايي كلان در ايران: (۱۳۸۶- ۱۳۶۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۴۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: شكست ساختاري و آزمون فرضيه هاي انتظارات عقلايي كلان در ايران: (۱۳۸۶- ۱۳۶۷)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پول پيش بيني نشده
مقاله پول پيش بيني شده
مقاله خنثايي
مقاله شكست ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري صميمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده نيار قيدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درخصوص نقش سياست پولي در تثبيت اقتصادي بين مكاتب مختلف اقتصادي اتفاق نظر وجود ندارد. كلاسيك جديد با  به كارگيري انتظارات عقلايي نشان مي دهد كه فقط سياست پولي پيش بيني نشده روي متغير واقعي اقتصاد اثر دارد، درحالي كه كينزين جديد با استفاده از انتظارات عقلايي نشان مي دهد كه به موجب عدم تسويه بازار، سياست پولي پيش بيني شده نيز روي متغير واقعي اقتصاد اثر گذاراست. مقاله حاضر موضوع فوق را با استفاده از روش “ميشكين” و به كارگيري داده هاي فصلي سري زماني توليد ناخالص داخلي واقعي، بدون نفت و نقدينگي براي دوره (۱۳۸۶:۴- ۱۳۶۷:۱) در اقتصاد ايران، آزمون مي كند. علاوه بر آن، اثر شكست ساختاري و طول وقفه نيز مورد توجه قرار گرفته است. يافته ها نشان مي دهد كه طول وقفه و لحاظ شكست ساختاري روي نتايج آزمون اثر دارد. با لحاظ شكست ساختاري، انتظارات عقلايي كلان (MRE) در سه وقفه، رد و در يازده و شانزده وقفه تاييد شده، پول پيش بيني نشده در سه وقفه روي تغيير توليد واقعي بدون نفت، بي اثر و در هفت، يازده و شانزده وقفه با اهميت تلقي مي شود، درحالي كه با نايده گرفتن شكست ساختاري نتايج فوق كاملا برعكس مي شود.