مقاله شمارش اجسام لاملار در مايع آمنيوتيک: شاخصي براي پيشگويي ديسترس تنفسي در نوزادان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۸ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: شمارش اجسام لاملار در مايع آمنيوتيک: شاخصي براي پيشگويي ديسترس تنفسي در نوزادان ايراني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجسام لاملار
مقاله زجر تنفسي
مقاله آزمون تکاني
مقاله سورفکتانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاصدري شهره
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزيابي بلوغ ريه جنين به کمک يک آزمون ساده و سريع، نقشي اساسي در مراقبت هاي بارداري دارد. هدف پژوهش حاضر با توجه به نبود امکانات آزمايشگاهي پيشرفته در ايران بررسي کاربرد شمارش اجسام لاملار به عنوان روشي براي ارزيابي بلوغ ريه جنين بود.
روش کار: ١٠٤ نمونه سانتريفوژ نشده مايع آمنيوتيک از زنان حامله اي که در طي فروردين تا آذر سال ۸۳ با سن بارداري ٢٦ هفته تا ترم به بيمارستان اکبرآبادي مراجعه کرده بودند و جنين آنها در معرض خطر سندرم زجر تنفسي بود تهيه شد. از دستگاه Sysmex K.800 براي شمارش اجسام لاملار استفاده شد. دو حد بالا و ‌‌‌پايين براي شمارش اجسام لاملار تعيين شد. معيارهاي استاندارد باليني و راديوگرافيک براي تشخيص سندرم زجر تنفسي به کار گرفته شد. حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي با استفاده از نرم افزار  SPSS(نسخه ۱۱) محاسبه شد.
يافته ها: اجسام لاملار کمتر از %۹۹٫۱ اختصاصي براي تشخيص عدم بلوغ ريه جنين شناخته شد (ارزش اخباري مثبت ۹۹٫۱ درصد، ارزش اخباري منفي ۸۳٫۵ درصد). اجسام لاملار بيش از ٤٥٠٠٠ توانست سندرم زجر تنفسي را رد کند (ارزش اخباري منفي ۹۸٫۹ درصد).
نتيجه گيري: شمارش اجسام لاملار روشي ساده، سريع و ارزان براي ارزيابي بلوغ ريه جنين هاي در معرض خطر محسوب مي شود. با در نظر داشتن حداقل ١٠٠٠٠ و حداکثر ٤٥٠٠٠ اجسام لاملار، مي توان از اين روش به عنوان اولين آزمون غربالگري بلوغ ريه جنين در ايران استفاده نمود.