مقاله شمايل هاي سببي در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: شمايل هاي سببي در زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شمايل گونگي
مقاله شمايل گونگي تصويري
مقاله شمايل گونگي نموداري
مقاله زبان شناسي شناختي
مقاله دستور شناختي
مقاله ساخت سببي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: خوشبخت قهفرخي ساحل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شمايل گونگي به عنوان مفهومي بنيادين در زبان شناسي شناختي، به وجود انگيختگي ميان صورت و معناي ساخت هاي زباني اشاره دارد و بيانگر هر گونه تطابق، قياس و يا شباهت ميان صورت يک نشانه و مصداق آن مي باشد. در رويکرد شناختي زبان بخشي از نظام شناختي در نظر گرفته مي شود که سازمان مفهومي ذهن را باز مي تاباند و نشانگر جهان در ذهن گوينده است. بر اساس اين نگرش، تجربه جهان خارج و شناخت در ساختار زبان منعکس مي شود و صورت هاي زباني کاملا مرتبط با ساخت هاي معنايي  که قرار است بيان دارند. از برجسته ترين مدل هاي اين رويکرد مي توان به انگاره دستور شناختي لنگکر اشاره کرد. اين دستور ماهيت زبان را نمادين مي داند و زبان را مجموعه اي از واحدهاي نمادين فرض مي کند که به نمادين سازي معنا و تفکر مي پردازند. در اين مدل اعتقاد بر آن است که ساخت هاي زباني از طريق فرآيندهاي شناختي بر انگيخته مي شوند و وجود ساخت هاي شمايل گونه و انگيخته در زبان امري کاملا طبيعي تلقي مي شود. از جمله ساخت هاي انگيخته در زبان مي توان ساخت هاي سببي را نام برد. بر اين اساس، در مقاله حاضر از منظر دستور شناختي به بررسي شمايل گونگي در ساخت هاي سببي زبان فارسي پرداخته مي شود و يافته هاي آن حاکي از آن است که ساخت هاي سببي زبان فارسي بازتابنده انواع پنجگانه شمايل گونگي نموداري (فاصله، استقلال، ترتيب، پيچيدگي و مقوله بندي) هستند. از اين منظر است که نگارنده تمامي اين پنج نوع را «شمايل هاي سببي» در فارسي مي نامد.