سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر سلیمان بیگی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، دانشجوی دکتری دانشگاه ص
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

با بررسی رفتار سیال در اطراف شمعها، پایه های پلها، دیوارهای ساحلی اجرا شده در دریا و رودخانه ها می توان کنترلی بر واژگونی و خسارات جانیزیست محیطی ناشی از آنها ایجاد نمود. واژگونی سازه های واقع شده در جریان سیال به میزان نیروهای وارده بر سازه ها ارتباط پیدا می کند. در این مقاله میزان نیروهای پسای وارده بر شمعهای استوانه ای و پایه های پلها درمقابل مقدار سرعت جناب آقایریان و خصوصیات سیال جهت طراحی بهینه با نمودارهایی ارائه شده است. از جمله موضوعات قابل توجه در تعیین میزان نیروهای پسای وارده بر پایه های پلها وسازه های واقع شده در جریان سیال اثرات متقابل پایه ها و سیال بین آنها بر همدیگر می باشد که باید برای طراحی پایدار و بهینه سازه ها در نظر گرفته شود. اثر متقابل شمعها بر همدیگر با تغییرات فاصله بین آنها و سرعت جریان از جمله موضوعاتی است که در این مقاله بررسی می شود.