سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

شبنم تدین – کارشناس ارشد طرحهای پرورش مدیران – وزارت نفت

چکیده:

نخبگان مهمترین مزیت رقابتی وکمیابی ترین منبعدر بازار دانش محور کنونی هستند. در پی جهانی شدن اقتصاد و تحولات سریع محیطی و چالشهای جهانی، نیاز سازمانها به رهبران نخبه با تجربه هر لحظه افزونتر می گردد. به دنبال شوکهای اقتصادی دهه های۸۰ و ۹۰ میلادی در آمریکا و اروپا، و کوچک سازی اکثر سازمانهای دولتی و خصوصی، سازمانها با خلاء نخبگان پیشرو مواجه شدند. از آنجایی که رشد اقتصادی ملاک بقا و توسعه در عصر کنونی است، سیاستگزاراندر عرصه ملی و بین المللی اقدام به فراهمساختنزمینه های جذب و پرورش نخبگان نموده اند. علیرغم نیاز و توجه جهانی به نخبگان، در تمام سازمانها از قواعد مشابهی تبعیت می کنند. مدیریت نخبگان شامل مجموعه ای از طرح هاست که درمجموع به استفاده موثر از این افراد در جهت تحقق اهداف کسب و کار و دستیابی به مزیت رفابتی منجر می رگدد. با این وصف مدیریت نخبگان در برگیرنده شناسایی، انتخاب و استخدام ، پرورش و نگهداشت و ارزیابی عملکرد آنها است. در این مقاله، ابتدا مدیریت نخبگان در عرصه بین المللی به تصویر کشیده خواهد شد. سپس اقدامات بعضی سازمانهای سیاستگزار داخلی در این زمینه به صورت اجمالی نقد شده و درنهایت مدلهای پیشنهادی نگارنده در خصوص مدیریت، توسعه و پرورش نخبگان تشریح می گردد.