سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

اصغر ارجمندنیا – مجری طرح های دانشگاهی وزارت مسکن وشهرسازی

چکیده:

هر بار که زلزله ای در ایران روی داد ه ، خسارات انی و مالی فراوانی به همراه داشت، و کوشش ها و تلاش های بعد ازسانحه اغلب درجهت جبران ضایعات و اسکان موقت ومحدود صورت گرفته است. ساخت و سازهای بعد از زلزله، غالبا بی مطالعه و فاقد نگرشهای پیشگیرانه و آینده نگر بوده است. در اینجا منظور پیش بینی زلزله نیست، بلکه مقصود شناخت ابعاد فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی، و برخورد آگاهانه از این پدیده طبیعی در قبال مسکن است.
پیش نگری اندیشیده در این زمینه، مستلزم شناخت ابعاد مساله، و بررسی ویژگی های سکونت گاه ها و نحوهکارکرد و کاربردآنها است. بر این اساس ، در مطالعه بخش مسکن و ارزیابی خسارات وارده، بر این نگرش تاکید بسیار شده و سعی شده که وجوه و ابعاد مختلف مسکن و منطقه مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.