مقاله شناخت بستر طرح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: شناخت بستر طرح
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راز
مقاله سادگي
مقاله گل
مقاله معماري
مقاله روستا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مسير طراحي معماري، اولين مرحله يعني مرحله جمع آوري اطلاعات و کسب شناخت کامل و دقيق از تمامي عوامل اثرگذار در طراحي از اهميت بسياري برخوردار است. هر چقدر که طراح نسبت به موضوع طرح خود احاطه داشته باشد و بر تمامي ابعاد و وجوه دخيل در آن به خوبي واقف باشد، طرح وي از نکته سنجي بيشتري بهره مند شده و به مسایل متعددتري پاسخگويي خواهد داشت.
در اين راه دو گونه اطلاعات به طراح کمک بسياري خواهد کرد و براي او راهگشا مي باشد. اولين دسته اطلاعات لازم براي شناخت، اطلاعات مربوط به استفاده کنندگان يک بنا و کليه نيازهاي فيزيکي و روحي و رواني آن ها مي باشد. اين اطلاعات براي طراح روشن مي سازد که چه چيزي را بايد طرح کند؟ دومين دسته اطلاعات لازم براي شناخت، اطلاعات مربوط به بستر طرح و ويژگي هاي مکاني است که ساختمان در آن جا بنا مي گردد. اين اطلاعات براي طراح روشن مي سازد که چگونه طرح کند؟
در جمع بندي پاسخ هاي دو پرسش فوق: ۱- چه چيزي را طرح کنم؟ و ۲- چگونه طرح نمايم؟ طراح ميتواند تصميم نهايي و مناسب را در مسير طراحي خويش اخذ نموده و آن را پيگيري نمايد. مقاله حاضر سعي دارد که به دومين دسته اطلاعات، اطلاعات مربوط به بستر طرح، نظري داشته و در اين راستا نکاتي را بيان نمايد.