سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی برقعی – رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران مراکز تحقیاقت دولتی

چکیده:

استفاده صحیح از علم و فن آوری نقشه عمده ای در توسعه و بهبود وضع اقتصادی کشورها دارد. انقلاب عظیم، تحول عمده ای در وضعیت اقتصادی کشورها ایجادکرد و آنهایی که نتوانستند این تحول عظیم را درک وهمراه آن حرکت کنند، دچار مشکلات عدیده ای شده و اکنون با بحران عدم توسعه یافتگی دست به گریبان هستند.
فروپاشی نظام سیاسی کشورهای اروپای شرقی، اهمیت فن آوری جدید راحتی در عرصه سیاست مشخص کرد. در این کشورها علی رغم پیشرفت های علمی قابل ملاحظه ، به دلیل عدم کاربرد صحیح فن آوری و عدم وجود مکانیزم های لازم برای انتقال آن از مراکز علمی به مراکز صنعتی، توسعه صنعتی و اقتصادی انجام نپذیرفت که نتیجه آن در نهایت فقر اقتصادی فروپاشی نظام سیاسی بود.
تعریف فن آوری شامل مجموعه ای است از دانش خاص، سازمانها، شیوه ها، ماشین آلات، تجهیزات و مهارت های انسانی که در یک فرایند کلی، نیازهای مطلوب جامعه را تولید می کنند. اگرچه فن آوری برای توسعه صنعتی یک کشور از ضرورت بسیار زیادی برخوردار است، ولی انتقال آن از مراکز علمی داخل و یا خارج کشور به مراکز صنعتی دارای اهمیت بیشتری است. انتقال فن اوری در کشورهای در حال توسعه بیشتر از جنبه تقلید و مشابه سازی مطرح و کمتر از برنامه ریزی منظمی برخوردار بوده است.