مقاله شناخت دارندگان اطلاعات نهاني شرکت هاي سهامي عام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۵۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: شناخت دارندگان اطلاعات نهاني شرکت هاي سهامي عام
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالک اطلاعات نهاني
مقاله دارنده رده اول
مقاله دارنده رده دوم
مقاله جايگاه ويژه نزد شرکت
مقاله موقعيت برتر اطلاعاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنيدي لعيا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه شرکت هاي سهامي عام با افراد زيادي سر و کار دارند که يا در داخل شرکت به عنوان عضوي از ارکان سه گانه آن مشغول به کارند و يا در خارج از شرکت به موجب يک قرارداد، خدمتي را براي شرکت انجام مي دهند و يا کالايي را به آن مي فروشند. اين ارتباط نزديک باعث خواهد شد که چنين افرادي کم و بيش از اطلاعات نهاني شرکت آگاهي يابند. سپس اين امکان وجود دارد که اين افراد چنين اطلاعاتي را در روابط خود با ديگر اقشار جامعه به طور خواسته يا ناخواسته به آنها منتقل کنند. بدين سان گروه هاي مختلف از اطلاعات نهاني شرکت مطلعند که نخستين گام در جلوگيري از سوء  استفاده اين افراد از اين اطلاعات شناخت آنهاست. در همين راستا، نگارندگان اين مقاله نيز به دنبال شناخت و بررسي تفصيلي دارندگان اين اطلاعات خواهند بود.