سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
نسترن رحیمی – کارشناس گروه محیط زیست معاونت امور انرژی وزارت نیرو و عضو کمیته فنی ا

چکیده:

بر اساس آمار سوخت های مصرفی در تمامی بخش های انرژی کشور در سال ۱۳۷۴ میزان آلاینده های نشر یافته در تمامی شهرها و استانهای کشور با مقایسه نتایج مشخص می گردد که بخش حمل ونقل در اکثر Sox موارد بیشترین میزان آلاینده ها را منتشر می نماید . در بخش برق و صنعت نیز اولویت آلودگی به نشر داده می شود و بخش خانگی ـ تجاری بالاترین غلظت CO2 را به اتمسفر منتشرمی کند . با توجه به نتایج فوق و با استفاده از تجربیات کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش نشر مواد آلاینده و بهینه سازی مصرف انرژی در کلیه بخش های انرژی و با در نظر گرفتن شرایط و توانایی های گوناگون حاکم بر کشور، راه کارهای کاربردی و عملی بهینه به عنوان راه حل های مفید و موثر ارائه شده اند .