مقاله شناخت صرفه هاي اقتصادي جلب مشاركت ‌هاي مردمي در توسعه شبكه ‌هاي آبياري و زهكشي (مطالعه موردي: بند امير در استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۷۱ تا ۳۸۳ منتشر شده است.
نام: شناخت صرفه هاي اقتصادي جلب مشاركت ‌هاي مردمي در توسعه شبكه ‌هاي آبياري و زهكشي (مطالعه موردي: بند امير در استان فارس)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاركت مردمي
مقاله توسعه شبكه‏ هاي آبياري و زهكشي
مقاله صرفه‏ هاي اقتصادي
مقاله استان فارس
مقاله بند امير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه بررسي و ارزيابي صرفه هاي اقتصادي حاصل از مشاركت بهره برداران در پروژه توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي واحد عمراني شماره چهار بند امير به مساحت ٣٩٥٠ هكتار بوده است. در اين پژوهش كه به روش مطالعه موردي به اجرا در آمده است تلاش گرديده تا صرفه هاي اقتصادي حاصل از جلب مشاركت بهره برداران در فرآيند توسعه شبكه ها در منطقه، مورد مطالعه و كنكاش قرار گيرد. كشاورزان بهره‏ بردار مشاركت كننده در پروژه و همچنين كارشناسان و مجريان مسوول پروژه، جامعه آماري اين مطالعه بوده ‏اند. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه در فرآيند مذكور تاكنون بهره وري هاي اقتصادي قابل ملاحظه اي حاصل گرديده است كه علت اصلي آن توجيه بهره برداران و جلب همكاري بي شائبه آنان در فرآيند اجرا بوده است. صرفه هاي ناشي از عدم نياز به تامين زمين معوض توسط كارفرما، صرفه جويي در تامين خاک مورد نياز اجراي پروژه، جلوگيري از ايجاد وقفه بواسطه پيشگيري از تحميل هزينه ‏هاي تعديل ناشي از تاخير در اجراي پروژه، از اهم موارد مورد محاسبه در اين مطالعه بوده است. يافته‏ هاي پژوهش نشان داد كه در حدود ٦٥ هزار ميليارد ريال در روند اجراي پروژه در سايه جلب مشاركت هاي مردمي، صرفه ‏جويي اقتصادي حاصل گرديده است. همچنين، فرآيند مذكور در آينده نيز صرفه هاي اقتصادي قابل توجهي را در روند بهره برداري بدليل تطابق اجراي شبكه با نظرات و نيازهاي بهره برداران بدنبال خواهد داشت.