سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن پورکاشانی – شرکت برق منطق های تهران
شهرام بابایی –

چکیده:

همواره مقدار قابل توجهی از سرمایه ملی کشورمان و درآمد صنعت برق، صرف جبران هزینه های ناشی از تلفات شبکه برق می گردد. اولین قدم در رفع یا کاهش میزان این تلفات، شناخت صحیح و کامل شبکه مورد تحقیق و عوامل ایجاد تلفات می باشد. هدف از نگارش این مقاله، کمک به تحقق هدف فو ق الذکر در شبکه انتقال و فوق توزیع برق تهران می باشد، لذا ابتدا به شناخت محدوده جغرافیایی و تجهیزاتی شبکه انتقال و فوق توزیع برق تهران پرداخته شده و سپس منابع ایجاد تلفات در سه بخش منابع تجهیزاتی، منابع نیروی انسانی و منابع خارجی بررسی شد ه اند.