سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن کیانی – استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده:

گسترش و توجیه مفهوم کلی سواد به گرایشهای مختلف ازجمله سواد اطلاعاتی و سواد رایانه ای سبب شده تا بدنبال تعریف مناسبی درجهت کسب دانش، توانایی و مهارتهای کاربران برای شناسایی، دسترسی ، ارزیابی واستفاده از اطلاعات موجود باشیم.بررسی شاخصها و استانداردهای موجود برای دستیابی به سواد اطلاعاتی درجوامع دانشگاهی کشورهای پیشرفته جهان و مقایسه آن با ایران نشان میدهد که متاسفانه دانشجویان، استادان، متخصصان و محققان در کشور ما به دلیل وجود عوامل و موانع گوناگون نتوانسته اند در رفتارهای اطلاع یابی خود، به استانداردهای جهانی دست یابند. مقاله حاضر سعی در شناسایی و معرفی عمده ترین این عوامل و موانع، در قالبهادسته بندیهای کلی ازجمله: وضعیت ناظم آموزشی و پژوهشی، موانع و عوامل مرتبط با کتابخانه ها و نظام اطلاع رسانی، عومل اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و نیز عوامل مدیریتی در سطح کشور پرداخته و در خاتمه پیشنهاداتی را درجهت بهبود و اصلاح وضعیت سواد اطلاعاتی در بین اقشار دانشگاهی و محققان ارائه می نماید.