سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز صالحی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

برای تعین اثر جنس و سن بر میزان مدولاسیون در پوشش زیرین بیده شترهای بومی در استان های مختلف کشور، ۴۳۸ نفر شتر شامل ۷۱ و ۳۷۱ نفر شتر نر و ماده انتخاب و در پنچ گروه سنی( زیر یک سال، ۱ تا ۲ ،۳ تا ۶ ، ۷ تا ۱۰ سال و بیش تر از یازده سال ) قرار داده شد . نمونه الیاف از ناحیه پهلوی راست شترها برداشت شد، پوشش زیرین بیده شترها تحت تاثیرگروه های سنی و استان (p<0.01) قرار داشت . میانگین حداقل مربعات الیاف بدون مدولا در بیده تحت تاثیر گروه های سنی، مناطق و جنس بود ولی اختلاف معنی داری در این صفت بین شترهای یک کوهانه، دوکوهانه و آمیخته وجود نداشت . بیشترین درصد الیاف پوشش زیرین به ماده ها (۰٫۵±۸۲٫۵ درصد) و گروه سنی بین یک تا دو سال در استان کرمان (۱±۸۴٫۵ درصد) مربوط بود . نتیجه می شود برای بهره برداری مناسب از الیاف شتر در فرآیند نساجی درجه بندی الیاف شتر برحسب مناطق مختلف کشور و سن دام ضرورت دارد.