سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راحله نوری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

این مقاله یافته های مطالعه موردی از تجربیات افراد فعال در عرصه مدیریت پروژه در کشور را مورد بررسی قرار می دهد . این مطالعه به صورت پرسش نامه بوده است که برای ۱۲۴ مدیر پروژه در سازمان های دولتی و غیر دولتی فرستاده شده است . نرخ پاسخ دهی به پرسش نامه ها ۷۵ % بوده است . از هر پاسخ دهنده خواسته شد تا پروزه اخیر خود را مورد بررسی قرار داده و مشخص نمایند که چه عواملی در رسیدن پروژه به نتیجه مطلوب و اهداف از پیش تعیین شده موثر بوده است ، همچنین از آنها خواسته شد تا روش ها ، متدولوژی ها ، ابزار ها و تکنیک های مدیریت پروژه که در پروژه از آنها استفاده نمودند ، را گزارش نمایند ودر مورد تاثیر این روش ها ، متدولوژی ها ، ابزار ها و تکنیک های مدیریت پروژه در رسیدن پروژه به نتیجه مطلوب ، قضاوت نمایند . نتایج نشان می دهد که افرا د از تعداد کمی از این روش ها ، متدولوژی ها ، ابزار ها و تکنیک های مدیریت پروژه استفاده کرده اند و نمودار گانت به طور وسیع توسط آنها مورد استفاده قرار گرفته است . " تحویل پروژه در موعد مقرر" ،"تکمیل پروژه با توجه به بودجه تعیین شده" معیار های استفاده شده به وسیله آنها جهت قضاوت در مورد موفقیت پروژه بوده است . همچنین سه عامل " زمانبندی واقع گرایانه " ، "تخصیص مناسب و کافی بودجه و منابع " و" شفاف بودن اهداف پروژه " به عنوان سه عامل کلیدی در موفقیت پروژه مطرح شده است .