سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
لیلا یکه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، گروه علوم انسانی، دانشگاه پیام نور قشم

چکیده:
تحقیق و پژوهش در دولت الکترونیک، شماری از موانع سازمانی را نشان داده است که مانع پذیرش و پیاده سازی دولت الکترونیک می شود. این تحقیق چارچوبی پژوهشی را برای تحلیل این موضوع ارائه می دهد که نشان می دهد چطور موانع سازمانی بر پذیرش و پیاده سازی دولت الکترونیک در سطوح داخلی تاثیر می گذارد. این چارچوب بر اساس ۴ بعد سازمانی ، می باشد : سازگاری، مشارکت، ماموریت، بوروکراسی. که از تئوری های سازمانی و متون مربوط به دولت الکترونیک اتخاذ شده است. ما متوجه شدیم موانع سازمانی که در متون مربوط به دولت الکترونیک ، عمده و مهم مشخص شده اند با ابعاد فرهنگ و اثربخشی سازمانی مرتبطند. نتیجه گیری ما این است که چارچوب ما با شناخت موانع سازمانی تاثیر گذار بر پذیرش و پیاده سازی دولت الکترونیک داخلی ، مرتبط است. محدودیت این تحقیق این است که چارچوب براساس به کارگیری یک ذره بین نظری بر متون مربوط به دولت الکترونیک ، توسعه یافته است. در حال حاضر لازم است که این مدل در زمینه های مختلف مورد آزمون قرار گیرد