مقاله شناخت مولفه هاي پنهان در پيش بيني وضعيت «نظارت الكترونيکي» در ۲۰ سال آينده جامعه اطلاعاتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: شناخت مولفه هاي پنهان در پيش بيني وضعيت «نظارت الكترونيکي» در ۲۰ سال آينده جامعه اطلاعاتي ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه اطلاعاتي
مقاله جامعه تحت نظارت
مقاله روش دلفي
مقاله نظارت الکترونيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي اميدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر، حاصل پژوهشي است که با هدف شناخت مولفه هاي پنهان در پيش بيني وضعيت «نظارت الكترونيکي» در جامعه اطلاعاتي ۲۰ سال آينده كشور ايران انجام شده است تا تصويري روشن به كارگزاران آن ارايه دهد. به اين منظور، پس از مصاحبه هاي عمقي که در ۳ مرحله، بر اساس روش دلفي انجام گرفت، ديدگاه هاي ۱۵ صاحبنظر دريافت شد. در مرحله اول، ۲۷ پيش بيني و در مرحله دوم، پس از هم رايي، ۱۸ پيش بيني اظهار شد.
اين ۱۸ پيش بيني، در قالب ۱۸ پرسش در اختيار مجريان جامعه اطلاعاتي ايران؛ «مهندسان مراكز پشتيباني اينترنت» قرار گرفت. در تحليل عاملي، ابتدا به منظور بررسي ساختار عاملي، پرسش ها با روش مولفه هاي اصلي و چرخش واريماكس؛ چرخش داده شدند و نتايج حاصل از آنها نامگذاري شد. به اين ترتيب، ۶ مولفه اصلي و پنهان شناسايي شدند:
نظارت آسان، نظارت فرهنگي، سواد رسانه اي، نظارت تخصصي، آسيب پذيري آزادي ها و مقاومت مردمي