در پایان ویژگیهای نویسنده  خوب و موفق را میتوان چنین برشمرد:

– برخورداری از استعداد فطری و ذوقی ادبی

– علاقه و شوقی به کار – مطالعه  آثار برجسته و معتبر و آشنایی با ادبیات ملی

– داشتن قدرت تخیلی، روشنی و وسعت اندیشه

– داشتن انگیزه برای نوشتن – داشتن چشم و گوشی باز به جهان هستی و اشیاء پیرامون خود و شناخت جامعه

– نوشتن و نوشتن و نوشتن (تکرار و تمرین)

– سادگی بیان و قلم و روانی نوشته و لطافت ذوق

– انطباق نوشته با نیازها و آشنایی نویسنده با مردم (مخاطبین)

– آگاهی از دستور زبان و قواعد ادبی و رعایت آنها

– معلومات گسترده در زمینه های مختلف

– حوصله در آفریدن یک اثر و پرهیز از آثار مبتذل و سطحی

– نقد آثار خویشتن و دوری از خودپسندی و غرور

– ابتکار و نوآوری

– واقع بینی و حقیقت گرایی و دقت و باریک بینی

– شهامت ادبی و صراحت لهجه

– نظم فکری و قدرت استدلال

درباره  روش نویسندگی و آیین نگارش، کتابهای بسیاری وجود دارد.

در اینجا تنها به عنوان نمونه به چند کتاب مفید اشاره می شود:

۱ – آیین گزارش نویسی عباس حزی، هیأت امنای کتابخانه ها، ۱۳۷۱

۲- آیین نگارش محمد جواد شریعت اساطیر، ۱۳۶۵

۳- آیین نگارش (۲-۱) حسن انوری، رسام، ۱۳۶۵

۴- آیین نگارش آموزش و پرورش ( تربیت معلم)، ۱۳۷۰

۵- آیین نگارش احمد سمیعی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۶

۶- آیین نگارش و سخنوری احمد محمدی ملایری، زرین، تهران، ۱۳۷۶

۷- ادبیات فارسی حسین دهنوی، در راه حق، قم، ۱۳۷۵

۸ – باز اندیشی زبان فارسی داریوش آشوری، نشر مرکز، ۱۳۶۲ ۹- بر ساحلی سخن سید ابوالقاسم حسینی ( ژرفا)، قم، ۱۳۷۶

۱۰- برسمند سخن نادر وزین پور، فروغی، ۱۳۶۶

۱۱ – تراز، یا روش نویسندگی

۱۲ – چگونه املا و انشا بنویسیم ؟

۱۳ – درباره زبان فارسی

اسدالله مبشری، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹ ملک ابراهیم امیر و …، رسام، ۱۳۶۹ مهدی درخشان، دانشگاه، ۱۳۶۹ ۱۴ – درباره  ویرایش (چاپ دوم) ۱۵ – راهنمای آماده ساختن کتاب مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۳

ادیب سلطانی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،۱۳۶۵

۱۶ – راهنمای نگارش و ویرایش ۱۷- رسالت قلم

یاحقی، ناصحی، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵

گوناگون، سازمان تبلیغات اسلامی ۱۳۷۱

۱۸- روش نویسندگان بزرگ معاصر حسین رزمجو، توس، ۱۳۷۱ ۱۹- زبان و نگارش فارسی

۲۰ – شیوهنامه  دانشنامه  جهان اسلام

احمدی، گیوی و…، سمت، ۱۳۶۹

احمد سمیعی، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، ۱۳۷۲

۲۱- شیوهٔ نگارش مرتضی کاخی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۸

۲۲- شیوهٔ نویسندگی و نگارش احمد احمدی بیرجندی، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳

۲۳ – غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۶

۲۴ – گزارش نویسی و آیین نگارش مهدی ماحوزی، اساطیر، ۱۳۶۲

۲۵- نگارش و ویرایش احمد سمیعی، انتشارات سمت

۲۶ – هنر نوشتن بهرام طوسی، فرخ، ۱۳۶۵

۲۷- هنر نویسندگی خلاق ایزابل زیگلر، ترجمهٔ خداداد موقر، پانوس، ۱۳۶۸