سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن زیاری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
محمود عامری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
نرجس خوری – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر تعریف و بررسی دهکده حمل و نقل یا پایانه چندوجهی کالا می باشد. سپس مدلهای ساختاری دهکده حمل و نقل کالا که در کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد مورد بررسی قرار گرفته است و در همین راستا به تعریف و شناخت پروژه دهکده حمل و نقل کالای ۲۰۰۰ پرداخته شده و اهداف عمده این پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نتایج حاصل از پروژه دهکده حمل و نقل کالای ۲۰۰۰ به عنوان نتیجه‌گیری تحقیق ارائه شده است.