سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا شیرمحمدی – متخصص مهندسی حمل و نقل و ترافیک استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانش
زکیه رستم زاده خامنه – متخصص میکروبیولوژی و استادیار گروه پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اروم

چکیده:

تردد خودروها، سوخت مواد فسیلی برای گرمایش، فعالیت کارخانجات و کارگاه ها و موقعیت خاص جغرافیایی شهرمان را آلوده و مدل های ریاضی آلودگی هوا را تخمین میزنند. در این تحقیق ابتدا آلودگی تشریح و سپس منابع آلودگی بررسی شده و میزان آلودگی ناشی از سیستم حمل و نقل با نمونه برداری در نقاط پیک ترافیک مشخص گردید. در ادامه مدل کلان آلودگی هوا پیشنهاد شد. مقاطع کنترل کیفیت هوا در این مدل کلان شامل کنترل فعالیتهای انسانی و خصوصیات شهری و جمعیتی می باشد و پس از حرارت مسکونی، حمل و نقل عامل اصلی آلودگی هوا شناخته شد و مدل های مرتبط با تخصیص ترافیک، گروه دوم مرتبط با آلودگی ناشی از اگزوز و گروه سوم مدل های تخمین غلظت آلودگی هوا می باشند. در نهایت مواردی را از نظر بهبود آلودگی هوا در شهر ارومیه پیشنهاد میکند.