سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسن سبط – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید گلباباپور – کارشناس ارشد، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از روشهای نوین مدیریت و اجرای پروژه ها روش طرح -ساخت ( Design-Build ) میباشد . در این روش علیرغم ایجاد برخی محدودیتها برای کارفرما ، با ق رار دادن کلیه فعالیتهای پروژه اعم از طراحی ، خرید تجهیزات ، عملیات ساخت و نصب و راه اندازی به عهده پیمانکار ، کارفرما از قید مسئولیتهای سنگین مدیریت و اجرای پروژه ها که غالبا" بعلت تخصصی بودن کار و پیچیدگی تکنولوژیکی از عهده او خارج است ، آزاد گشته و قسمت اعظم ریسکهای پروژه را به پیمانکار منتقل مینماید .بعلاوه با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین مراحل طراحی و ساخت ، امکان شروع کارهای اجرایی قبل از اتمام کامل کارهای طراحی امکان پذیر بوده , در نتیجه زمان اجرای پروژه به حداقل ممکن کاهش می یابد . در این تحقیق ، بمنظور آشنایی با نظرات کارفرمایان ایرانی با دست اندرکاران ۵ طرح صنعتی کشور ( که بصورت طرح وساخت اجرا شده اند ) گفت وگو و نظرات آنها بررسی و ارزیابی شده و براساس آن ۴ مشکل عمده موجود در ارتباط با اجرای این روش در ایران شناخته شده و سپس از ۱۰ کارفرما که دارای سابقه اجرایی روش طرح و ساخت بودند در خصوص مشکلات مزبور نظر خواهی گردیده و پس از تجزیه و تحلیل این نظرات براساس روش AHP در نهایت چکیده نظرات کارفرمایان ارائه گردیده است .