سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر جلالی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
فاضل ایرانمنش – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

در این راستا تحقیق به لحاظ دور از دسترس بودن و یا در برخی موارد غیر قابل دسترس بودن مکانها و همچنین صرف وقت و هزینه بسیار بالا جهت بازدید کلیه مناطق، از داده های دورسنجی چون تصاویر ماهواره ای لندست، سنجنده TM و ETM+ استفاده به عمل آمد. در این راستا ابتدا کلیه تصاویر، زمین مرجع (Georeference) گردیدند. پس از برطرف نمودن خطاهای هندسی موجود، جهت بالا بردن سطح وضوح طیفی و مکانی از روش های معمول در بارزسازی تصاویر استفاده شده است. همچنین برای تولید بهترین ترکیب رندیگ کاذب و طبیعی با توجه به رفتار بازتابی عوارض، ترکیب رنگی کاذب ۱-۴-۷، انتختب و به روش تفسیر چشمی مورد بررسی و تفسیر قرار گرفتند. و بر اساس قاعده تشخیص الگوها Pattern Recognition و توجه به اشکال و موقعیت مخروط افکنه های با کاربری غیر کشاورزی ، محدوده آنها به روش ترسیم از صفحه نمایش (On Screen Digitizing) به نقشه درآمدند. در ادامه تفسیرها و با استفاده از سایر اطلاعات رقومی در دسترس، رکوردهای جدیدی نظیر اطلاعات مربوط به ناهمواریها، پوشش و آلاینده های زمین شناسی برای هر یک از واحدهای به نقشه در آمده ثبت و پایگاه داده های گرافیکی و توصیفی تشکیل گردید. با استفاده از این پایگاه و تلفیق اطلاعات به روش منطقی و بر اساس قضاوت کارشناسی، عرصه هایی با درجات مختلف اولویت برای انجام فعالیت های پخش سیلاب و آبخوانداری معرفی و بصورت نقشه ارائه گردیدند.
نتایج کار نشان می دهد که با پیرویاز روش معرفی شده در این مقاله اطلاعات ارزشمندی را جهت شناخت مناطق مستعد برای پخش سیلاب در یک مقیاس ملی و تصمیم گیری در موارد مشابه ، در زمان نسبتا کوتاهی در اختیار قرار می گیرد.