سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عزیز رضایی خلیل آباد – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، مجری طرح های عمرانی، مدیر اجرایی، م
علی فیروزه – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، مجری طرح های عمرانی
سیدعظیم حسینی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (

چکیده:

یکی از اهرم های رقابیتی سالم بین شرکت ها ، شناخت کار و به دنبـال آن صـاحبان کـار مـی باشـد . آن دسته از شرکت های مشاور و پیمانکار موفق تر خواهند بو د که بهتر بتوانند ارتباط بیرونی با شرکتهای خود را به نحو مطلوبی برقرار کرده و قادر باشند شرکت خود را به نحو مـؤثر و مطلـوب تـری بـه جامعـه صـاحبان کـــار ( کارفرمایان ) معرفی نمایند . در راستای تحقق این هدف مهـم کـسب اطلاعـات از صـاحبان کـار و شرکتهای رقیب از اهمیت بسی ار بالایی برخوردار می باشد . همچنین برای شـرکتهای رقیـب نیـز میبایـست اطلاعات مشابه لازم را گردآوری نمود . بدیهی است اطلاعات مربوط به هر یک جدا بوده و در مواردی نیز ممکن است مشترکاتی داشته باشد .