سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی مرادی دولت آباد – مرکز ایده پردازان جوان پژوهشگاه صنعت نفت
نادر مساوات – مرکز ایده پردازان جوان پژوهشگاه صنعت نفت
محمدعلی پاینده داری نژاد – مرکز ایده پردازان جوان پژوهشگاه صنعت نفت
پیمان پورافشاری – دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون مصرف سوختهای هیدروکربنی و موضوع کاهش هزینه های تولید در یک فعالیت اقتصادی، یکی از موارد مهمی که در مباحث فوق باید مورد توجه قرار بگیرد و تاثیر بسزایی در میزان تولید نفت خواهد داشت، شناخت و حل مشکلاتی است که حین بهره برداری نفتی ارائه می شود. در این مقاله اهم مشکلات موجود در روند تولید چاهها با توجه به مطالعات انجام شده به سه بخش عمده مشکلات مخزن ، چاه و رشته تکمیلی چاه تقسیم بندی شده است و برای هر مورد دلایل و شرایط محیطی رخ دادن آن مشکل و ارائه راهکارهای موجود برای حل مشکل آورده شده است. در این مقاله سعی بر آن شده است تا با توجه به عدم وجود یک منبع کامل از معرفی مشکلات تولید نفت و گاز و راهکارهای برطرف کردن آنها و با توجه به تاثیرگذار بودن حل این مشکلات، گزارش کاملی از انواع مشکلات چاههای شده است که نوع تقسیم بندی و انواع مشکلات مختلف را واضح تر نشان میدهد. این تحقیق در دو مقاله ارائه می گردد در بخش اول به معرفی مشکلات تولید و در بخش دوم به ارائه راهکارهای برطرف کردن این مشکلات پرداخته شده است.