مقاله شناخت پتانسيل آسايش بيوکليماتيک انساني تالاب انزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: شناخت پتانسيل آسايش بيوکليماتيک انساني تالاب انزلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکو توريسم تالاب انزلي
مقاله آسايش زيست اقليم انساني
مقاله بيوکليما
مقاله کليمااکوتوريسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني گورابي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب انزلي از منابع مهم اکوتوريستي گيلان، ايران، و حتي خاورميانه مي باشد که مي تواند نقش بسيار مهمي را در اقتصاد و اشتغال نيروي انساني با حفظ محيط زيست ناحيه داشته باشد هدف مقاله حاضر شناخت محدوده زماني مطلوب آسايش بيوکليماتيک در حاشيه و تالاب انزلي با استفاده از مدل بيکر ولنکستر- کارستن مي باشد. روش کار تحليلي و با استفاده از داده هاي اقليمي و تجزيه و تحليل آن در قالب مدل هاي کليماتيک آسايش انساني (کليما اکوتوريسم) بيکر و لنکستر – کارستن مي باشد. نتايج مطالعه نشان داد که ماه هاي فروردين، ارديبهشت در شرايط مطبوع و آسايش بيوکليمايي است، ماه هاي تير، مرداد داراي هواي گرم و شرجي ولي قابل تحمل با داراي فشار بيو کليمايي است، ماه هاي آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند سرد و همراه با تحريک ملايم بيو کليمايي است. هم چنين اين ناحيه در ماه هاي خرداد، مرداد و شهريور شرجي بوده و در ماه هاي ارديبهشت، مهر در شرايط مرز شرجي (تعداد روزهايي همراه با پديده شرجي) و در ماه هاي دي، بهمن، اسفند، فروردين، آبان و آذر غير شرجي مي باشد.