مقاله شناخت پتانسيل اقليمي توريسم ورزشي در نوار ساحلي انزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۸۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: شناخت پتانسيل اقليمي توريسم ورزشي در نوار ساحلي انزلي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبيعت گردي
مقاله اکوتوريسم
مقاله توريسم ورزشي
مقاله ساحل انزلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توريسم ورزشي شاخه جديدي از اکوتوريسم است که بسيار مورد علاقه و استفاده مردم دنيا واقع شده است و آن به حرکتهاي مختلف ورزشي به صورت فعال و يا غير فعال (تماشاچي) و سفرهاي پيش آمده در اين رابطه را گويند هدف تحقيق شناسايي توانهاي توريستي و تعيين محدوده مناسب زماني جهت جذب گردشگر ورزشي در ساحل انزلي مي باشد. روش بررسي در اين تحقيق، استفاده از مدل کي و ومپلو (Vamplew & Kay) است که در اين روش به بررسي ارتباط عناصر اقليمي با فعاليتهاي ساحلي ورزشي نظير شنا، ورزشهاي هوايي، فوتبال،چتر بازي و دوي جاده اي است. نتايج تحقيق نشان داد که در نوار ساحلي انزلي، ماههاي خرداد، تير، مرداد و شهريور شرايط مناسب اقليم آسايش انساني براي فعاليتهاي ورزشي مهيا است، ماه خرداد مناسب جهت ورزشهاي هوايي و شنا، ماههاي تير و مرداد جهت شنا و شهريور ماه داراي اقليم مناسب جهت فوتبال ساحلي مي باشد. نتايج اين تحقيق مي تواند به برنامه ريزان اجرايي و برنامه ريزي مطلوب محيطي در جهت حفظ محيط زيست و افزايش کارايي بيشتر در جذب طبيعت گردان و به صورت تخصصي به توريسم ورزشي کمک نمايد.