مقاله شناخت پتانسيل هاي گردشگري منطقه آبگرم سردابه در استان اردبيل با روش SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: شناخت پتانسيل هاي گردشگري منطقه آبگرم سردابه در استان اردبيل با روش SWOT
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل محيطي
مقاله گردشگري
مقاله منطقه سردابه
مقاله مدلSWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويژگي هاي اقليمي، توپوگرافي، شرايط کم نظير اکوسيستمي، پوشش مرتعي و بخصوص آب هاي گرم، از جاذبه هاي گردشگري منطقه به شمار مي روند. در اين تحقيق، پرسش اين است که پتانسيل ها و محدوديت هاي توسعه گردشگري منطقه سردابه کدام است و چه راهبردها و راهکارهايي براي توسعه گردشگري که به توسعه منطقه منجر شود، وجود دارد؟ مقاله حاضر، شناخت پتانسيل هاي گردشگري منطقه آبگرم سردابه در استان اردبيل با استفاده از روش SWOT است. در اين مدل، ارزيابي کننده “نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد” بهترين راهبرد براي فرايند برنامه ريزي راهبردي طبيعت گردي محسوب مي شوند. روش جمع آوري داده ها و تحليل اطلاعات مورد نياز بيشتر اسنادي، تحليلي و پيمايشي است. نتايج حاصل، بيانگر آن است که فصل تابستان، بخصوص مرداد ماه در اين منطقه با داشتن شرايط محيطي خنک و در شرايط بيوکليمايي تحريک ملايم، بهترين نقاط قوت براي گردشگري محسوب مي شود. برودت سرما درفصل زمستان، نبود مکان اقامتي بيش از يك روز، بهداشتي نبودن در آبهاي گرم و نبود پارکينک، از نقاط ضعف منطقه به شمار مي رود. همچنين، مهمترين عامل جذب گردشگري در منطقه سردابه، در درجه اول عوامل محيطي، از قبيل چشم انداز مناسب طبيعي و آب و هواي خنك از ماه ارديبهشت تا آخر آبان و در درجه دوم آب هاي گرم است. راهکارهاي اين پژوهش مي تواند در بهينه سازي وضع موجود و ساماندهي طبيعت گردي در اين منطقه موثر باشد.