سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد ایازی – کارشناس ارشد فتوگرامتری و سنجش از دور

چکیده:

با توجه به اهمیت شناسایی بافتهای فرسوده شهری که علاوه برتأثیر بصری نامطلوب در شهرهای بزرگ و درحال پیشرفت، ضریب مقاومت پائینی در برابر بلایای طبیعی دارند و همچنین لزوم شناسایی آنها براساس معیارها و شاخصهای ارائه شده اولین قدم برای احیا و نوسازی این بافتها اتخاذ تدابیری جهت شناسایی و تهیه نقشه پهنه بندی، مساحت حدود و هزینه های بازسازی آن می باشد. از طرف دیگر پیشرفت روزافزون سیستمهای اطلاعات مکانیGIS در برنامه ریزی شهری و جهت گیری مدیریت شهری کشور درجهت استفاده از این سیستمها در مدیریت و خدمات شهری می توان از توانایی هایسیستم هایGIS بعنوان ابزاری درشناسایی بافتهای فرسوده براساس معیارهاوشاخصهای ارائه شده سود جست.طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی GIS با نگرش به موضوع بافتهای فرسوده علاوه برزمینه سازیگرایش مدیریت شهری در بکارگیری سیستمهای نوین مدیریتی ، ضمن استفاده از کاربردهای گسترده این سیستمها در مدیریت شهری، نیاز مدیران برای شناسایی بافتهای فرسوده براساس ملاکهای مختلف با پارامترهای متفاوت را برآورده می سازد.